Stowarzyszenie Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Kieleckiej zostało powołane 08 października 2020 roku w Kielcach. W skład Zarządu Stowarzyszenia włączeni są animatorzy oraz ceremoniarze posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na szczeblu parafialnym, jak i diecezjalnym. Członkami stowarzyszenia są wszyscy animatorzy, ceremoniarze, lektorzy, akolici oraz kantorzy, członkowie scholi parafialnych, kościelni, zakrystianie, czy też nadzwyczajni szafarze komunii świętej, chcący zaangażować się bardziej na szczeblu nie tylko parafialnym, ale także diecezjalnym.

Stowarzyszenie Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
NIP: 6572955306 | REGON: 387238121 | Numer KRS: 0000863856
stowarzyszenie@ministranci.diecezja.kielce.pl
Nest Bank: 50 2530 0008 2004 1068 8121 0001

ks. Mariusz Kałka

Prezes Zarządu

793770020


Parafia pw. Św. Wojciecha w Kielcach

Dawid Jędrzejczyk

Zastępca Prezesa Zarządu


Animator
Parafia pw. Św. Wojciecha w Kielcach

Marcin Kosno

Skarbnik


Animator
Parafia pw. Bł. ks. Jerzego Matulewicza w Kielcach

Krzysztof Skalik

Członek Zarządu


Animator
Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach

Jakub Gil

Członek Zarządu


Ceremoniarz
Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Kielcach-Dąbrowie