Stowarzyszenie LSO

Stowarzyszenie Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Kieleckiej zostało powołane 24 listopada 2019 roku w Kielcach. W skład Zarządu Stowarzyszenia włączeni są animatorzy oraz ceremoniarze posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy na szczeblu parafialnym, jak i diecezjalnym. Członkami stowarzyszenia są wszyscy animatorzy, ceremoniarze, lektorzy, akolici oraz kantorzy, członkowie scholi parafialnych, kościelni, zakrystianie, czy też nadzwyczajni szafarze komunii świętej, chcący zaangażować się bardziej na szczeblu nie tylko parafialnym, ale także diecezjalnym.

ks. Mariusz Kałka

Prezes Zarządu

793770020


Parafia pw. Św. Wojciecha w Kielcach

Dawid Jędrzejczyk

Zastępca Prezesa Zarządu


Animator
Parafia pw. Św. Wojciecha w Kielcach

Marcin Kosno

Skarbnik


Animator
Parafia pw. Bł. ks. Jerzego Matulewicza w Kielcach

Karol Gajek

Sekretarz


Ceremoniarz
Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

Mateusz Biesiada

Członek Zarządu


Animator
Szafarz Nadzwyczajny Komunii Świętej
Parafia pw. Chrystusa Króla w Kielcach

Krzysztof Skalik

Członek Zarządu


Animator
Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Nowinach