Dni skupienia

DNI SKUPIENIA Liturgicznej Służby Ołtarza będą odbywać się w poszczególnych rejonach naszej diecezji.

 

„Lektor, animator, po ustanowieniu do posługi, podejmują formację stałą. Dokonuje się ona przez czynne uczestnictwo w życiu wspólnoty wierzących, a także przez dodatkowe spotkania pomagające coraz lepiej spełniać powierzone im zadania”. (Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej)

Wypełniając powyższe wskazania, w naszej diecezji są organizowanie dni skupienia dla ministrantów, lektorów i animatorów. Zachęcamy
i zapraszamy do wybrania dogodnego miejsca i terminu na dzień skupienia. Księży opiekunów prosimy o zorganizowanie dojazdu dla chętnych.

Dzień skupienia będzie czasem do wspólnego spotkania modlitewnego, wysłuchania konferencji, wymiany doświadczeń jak i sposobów praktycznej realizacji posługi przy ołtarzu.

Zgłoszenia chętnych należy dokonać u księdza odpowiedzialnego za organizacje w poszczególnych dekanatach naszej diecezji.

SKUPIENIE LSO ODBĘDZIE SIĘ WE WSZYSTKICH DEKANATACH NASZEJ DIECEZJI W WIELKIM POŚCIE.

Program dnia skupienia:

Adoracja, Konferencja, Spotkanie integracyjne przy stole.