DNI SKUPIENIA Liturgicznej Służby Ołtarza będą odbywać się w poszczególnych rejonach naszej diecezji.

 

„Lektor, animator, po ustanowieniu do posługi, podejmują formację stałą. Dokonuje się ona przez czynne uczestnictwo w życiu wspólnoty wierzących, a także przez dodatkowe spotkania pomagające coraz lepiej spełniać powierzone im zadania”. (Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej)

Wypełniając powyższe wskazania, w naszej diecezji są organizowanie dni skupienia dla ministrantów, lektorów, akolitów, ceremoniarzy i animatorów. Zachęcamy i zapraszamy do wybrania dogodnego miejsca i terminu na dzień skupienia.

Księży opiekunów prosimy o zorganizowanie dojazdu dla chętnych.

Dzień skupienia będzie czasem do wspólnego spotkania modlitewnego, wysłuchania konferencji, wymiany doświadczeń jak i sposobów praktycznej realizacji posługi przy ołtarzu.

 

DZIEŃ SKUPIENIA DLA MINISTRANTÓW, LEKTORÓW I AKOLITÓW ODBĘDZIE SIĘ WE WSZYSTKICH DEKANATACH NASZEJ DIECEZJI W WIELKIM POŚCIE.

Program dnia skupienia: Adoracja, Konferencja, Spotkanie integracyjne przy stole.

Zgłoszenia chętnych należy dokonać u dekanalnego duszpasterza lso, odpowiedzialnego za organizacje w dekanacie rekolekcji dla lso.

 

DZIEŃ SKUPIENIA DLA CEREMONIARZY I ANIMATORÓW ODBĘDZIE SIĘ W WYŻSZYM SEMINARIUM DUCHOWNYM W KIELCACH.

Rekolekcje odbędą się w grudniu 2022r.

Zgłoszenia chętnych należy dokonać u ks. Mateusza Szostaka.