Funkcja Lektora

1. Lektor (właśc. pełniący funkcję lektora) to ministrant, który w czasie liturgii i nabożeństw czyta Słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii, oraz wygłasza komentarze i modlitwy przeznaczone w przepisach liturgicznych dla osób świeckich (np. wezwania modlitwy powszechnej).
2. Lektorem może zostać tylko ten z grona ministrantów starszych, który:
2.1. ukończył VI klasę Szkoły Podstawowej;
2.2. wyraża chęć służenia wspólnocie Kościoła poprzez publiczne odczytywanie Słowa Bożego;
2.3. odznacza się wzorową postawą moralną;
2.4. posiada wystarczającą wiedzę religijną i predyspozycje głosowe;
2.5. zostanie skierowany na kurs lektorski przez swojego ks. proboszcza;
2.6. kurs lektorski ukończy z wynikiem pozytywnym.
3. Ukończenie kursu lektorskiego z wynikiem pozytywnym jest niezbędne, do tego, by otrzymać błogosławieństwo księdza biskupa do pełnienia funkcji lektora.
4. Kurs lektorski.
4.1. Kursy lektorskie organizowane są w rejonach, co dwa lata i koordynowane przez diecezjalne duszpasterstwo ministrantów;
4.2. Zajęcia prowadzone są przez 6 sobót, w cyklu 4 bloków tematycznych:
5. Strojem właściwym dla lektora jest alba przepasana czerwonym cingulum oraz krzyż lektorski.
6. Lektor obowiązany jest do uczestniczenia raz w roku w rekolekcjach, albo przynajmniej w dniu skupienia lektorów i akolitów.