REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

O PUCHAR J.E. KS. BP. MARIANA FLORCZYKA

DIECEZJA KIELECKA


1.Cele:

Celem turnieju jest:

 • popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja aktywnego trybu życia,
 • aktywne spędzanie czasu wolnego,
 • integracja dzieci i młodzieży przez sport.

 

2. Organizator:

Organizatorem jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Kieleckiej.

 

3. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w wyznaczonym przez organizatora miejscu i wcześniej ogłoszonym.

 

4. Kategorie wiekowe:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Gimnazjalna
 • Szkoła Ponadgimnazjalna

 

5. System rozgrywek i przepisy gry:

 • turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych,
 • pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów,
 • turniej rozgrywany zgodnie z przepisami ITTF systemem rosyjskim ( do dwóch przegranych meczy ).
 • z uwagi na liczbę startujących zawodników organizator zastrzega sobie zmianę systemu gier.

 

6. Zgłoszenia i losowanie:

 •  zgłoszenia uczestników dokonuje opiekun ministrantów,
 • do rozgrywek diecezjalnych można zgłosić z parafii po jednej osobie na każdą kategorię (zwycięzce rozgrywek parafialnych),
 • zgłoszenia należy przesyłać na adres: mariusz.kalka(małpka)gmail.com,
 • zgłoszenia przyjmowane są do wyznaczonego przez organizatora czasu,
 • zgłaszając podajemy imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, parafię, opiekuna, tel. mail.
 • odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu rozgrywek,
 • losowanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń.

 

7. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju sportowego (rakietka, obuwie zmienne, itp.),
 • w turnieju mogą brać udział tylko zwycięzcy z etapów parafialnych,
 • w turnieju nie mogą wziąć udziału osoby nie zgłoszone,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.
 • zawodnik startuje na własną odpowiedzialność za pisemną zgodą rodziców.
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 • uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 • w razie wszelkich pytań prosimy o kontakt telefoniczny z diecezjalnym moderatorem lso.

 

8. Organizator zapewnia:

 • obsługę sędziowską i techniczną,
 • nagrody w postaci pucharów, dyplomów, drobnych upominków,
 • poczęstunek.

 

9. Uwagi końcowe:

 • szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń,
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w zależności od ilości startujących zawodników.
 • wszelkie protesty rozstrzygane będą przez sędziego głównego i organizatorów.