Za nami błogosławieństwo 54 akolitów i 3 ceremoniarzy