VIII Ogólnopolska Pielgrzymka ministrantów i Lektorów