VIII Ogólnopolska Pielgrzymka ministrantów i Lektorów [ZAPISY I INFO]