Chodź i zobacz! – Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach