Bp Jan Piotrowski udziela dyspensy na czas pandemii